Skip to content

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gevraagd en ongevraagd op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet

Actueel

24mei 24

Kabinetsreactie staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050: moeilijke keuzes moeten gemaakt worden

Demografische ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van ons land. Afgelopen januari adviseerde de staatscommissie demografische ontwikkelingen in haar rapport ‘Gematigde groei’ om te sturen op bewuste keuzes over bevolkingsgroei en te anticiperen op de gevolgen daarvan. In de kabinetsreactie die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden deze keuzes gevoed met afwegingen die hierbij een rol spelen.  

lees verder ›