skip to Main Content

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gevraagd en ongevraagd op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Actueel

21jun 21

Hogeschool Leiden ondertekent VN-verdrag Handicap

De hogeschool heeft het VN-Verdrag voor mensen met een handicap ondertekend en committeert zich hiermee in te zetten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. ​Met de ondertekening van het VN-verdrag sluit Hogeschool Leiden zich aan bij een groeiende groep onderwijsinstellingen die zich inzetten voor meer inclusie en diversiteit binnen het hoger onderwijs. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) faciliteert en ondersteunt de landelijke werkgroep waarin deze onderwijsinstellingen samenwerken. Hier de link naar het artikel

lees verder ›