skip to Main Content

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gevraagd en ongevraagd op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Actueel

22jul 21

Holland-Rijnland: Regionale ww-cijfers dalen, maar zijn nog niet terug op pre-corona niveau

Ondanks de voortdurende coronacrisis lijkt de arbeidsmarkt zich te herstellen. Het UWV verstrekte eind juni in de regio Holland Rijnland bijna 15 procent minder ww-uitkeringen dan een jaar eerder. Het landelijke WW-cijfer ligt inmiddels weer op het niveau van voor de coronacrisis. Holland Rijnland blijft hier nog wel iets in achter. In deze regio is het aantal ww-uitkeringen nog 10 procent hoger. Met de verwachte groei van de Nederlandse economie in 2021 moet de werkgelegenheid weer aantrekken.

lees verder ›