Ga naar hoofdinhoud

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gevraagd en ongevraagd op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet

Actueel

30sep 22

Leger des Heils opent 135 ‘buurtkamers’ voor iedereen die gas wil besparen

Mensen die thuis op de gasrekening willen bezuinigen, kunnen vanaf 1 november de hele dag terecht in buurtkamers van het Leger des Heils. Er zijn er 135, verspreid door Nederland, die normaal gesproken een paar uur open zijn voor cursussen, Bijbelstudie, of koffiemomenten. Het Leger des Heils gaat ze in november, december en januari de hele dag openstellen zodat iedereen die dat wil erheen kan.

lees verder ›