skip to Main Content

Links

Op deze pagina vindt u relevante organisaties en verwijzingen op internet die u verder kunnen helpen.

Lokale belangenbehartigende organisaties

Gemeente Leiden informatie en advies, hulpvragen

 • Zorg en Ondersteuning
  Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft. De gemeente Leiden kan u ondersteunen en heeft verschillende voorzieningen en regelingen.
  Er zijn bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om uw woning aan te passen zodat u langer thuis kunt wonen. Ook kunt u gebruikmaken van huishoudelijke hulp of van een speciale vervoersvoorziening, zoals de Regiotaxi.
 • Uitkering en inkomen
  Heeft u hulp nodig om elke maand de vaste kosten te betalen? De gemeente ondersteunt u met verschillende regelingen.
 • Jeugd en Onderwijs
  Informatie over en voor hulp bij opvoeden en opgroeien.
 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugd
  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).
 • Ondersteuning Mantelzorgers
  De gemeente Leiden heeft grote waardering voor de enorme inzet van mantelzorgers in de stad. Daarom ondersteunt de gemeente mantelzorgers. Bijvoorbeeld met een verzekering, een parkeervergunning en respijtzorg.
 • Ondersteuning vrijwilligers
  Veel inwoners van Leiden zijn vrijwilliger. De gemeente Leiden wil vrijwilligerswerk makkelijker maken, ondersteunen en stimuleren.Zo heeft Leiden bijvoorbeeld een verzekering voor vrijwilligers en kunnen vrijwilligers een prijs winnen.

Landelijke organisaties