Skip to content

Links

Op deze pagina vindt u relevante organisaties en verwijzingen op internet die u verder kunnen helpen.

Lokale belangenbehartigende organisaties

Gemeente Leiden  informatie en advies, hulpvragen

 • De toegankelijke digitale stadsgids van de gemeente Leiden
  Deze website is gemaakt volgens de eisen van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Dat betekent dat de site volledig toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Zo kan alle tekst groter worden weergegeven. De informatie kan worden herkend door braille leesregels.
 • Zorg en Ondersteuning
  Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft. De gemeente Leiden kan u ondersteunen en heeft verschillende voorzieningen en regelingen.
  Er zijn bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om uw woning aan te passen zodat u langer thuis kunt wonen. Ook kunt u gebruikmaken van huishoudelijke hulp of van een speciale vervoersvoorziening, zoals de Regiotaxi.
 • Uitkering en inkomen
  Heeft u hulp nodig om elke maand de vaste kosten te betalen? De gemeente ondersteunt u met verschillende regelingen.
 • Jeugd en Onderwijs
  Informatie over en voor hulp bij opvoeden en opgroeien.
 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugd
  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).
 • Ondersteuning Mantelzorgers
  De gemeente Leiden heeft grote waardering voor de enorme inzet van mantelzorgers in de stad. Daarom ondersteunt de gemeente mantelzorgers. Bijvoorbeeld met een verzekering, een parkeervergunning en respijtzorg.
 • Ondersteuning vrijwilligers
  Veel inwoners van Leiden zijn vrijwilliger. De gemeente Leiden wil vrijwilligerswerk makkelijker maken, ondersteunen en stimuleren.Zo heeft Leiden bijvoorbeeld een verzekering voor vrijwilligers en kunnen vrijwilligers een prijs winnen.

Landelijke organisaties

 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Landelijke Cliëntenraad
 • Landelijke koepel Adviesraden Sociaal Domein
  De landelijke Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws.
 • Per Saldo
  Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. De organisatie geeft informatie en advies aan mensen die zelf hun zorg, hulp en begeleiding willen organiseren.
 • MantelzorgNL
  Mantelzorg NL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
 • Ieder(in)
  Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) heeft ook een Informatiepunt WajongVanaf 1 oktober 2020 kun je met vragen over de veranderingen in de Wajong terecht bij het nieuwe Informatiepunt Wajong. Contact opnemen kan per telefoon of via e-mail.Telefoon: 085 – 400 70 22
  E-mail: wajong@iederin.nlOpeningstijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Op woensdag is het informatiepunt alleen in de middag bereikbaar van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Het Juiste Loket
  Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zowel zorgvragers, hun naasten als professionals (indicerend  verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.) kunnen bij het Juiste Loket terecht.
 • MIND platform
  Belangenbehartiging bij psychische problemen