Skip to content

Cliëntentoets wijziging Wajong: verbeteringen te beperkt

10/08/2020

Het commentaar van Wajongers en betrokkenen op de wijzigingen van de Wajongwet waren niet van de lucht. Door de actie van gezamenlijke organisaties via Hetgaatovermij.org is het gelukt om enkele belangrijke knelpunten terug te draaien. Toch, zegt de LCR, zijn deze verbeteringen minimaal. Alleen voor een beperkte groep betekent dit perspectief op werk, terwijl dit voor elke persoon zou moeten gelden. Daar komt de coronacrisis ook nog eens bovenop. Reden genoeg om weer een cliëntentoets uit te voeren. Lees de brief van  de Landelijke Cliënten Raad aan de minister van SZW.

Bericht delen