Skip to content

17 maart online seminar Bestaanszekerheid: van praten naar doen

08/03/2022

Mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen, wonen in een onveilige wijk of niet weten of het ze lukt om morgen een warme maaltijd op tafel te toveren. Sociaaleconomische verschillen tussen mensen nemen in hardnekkigheid toe. Het is dan ook niet toevallig dat bestaanszekerheid steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Deze aandacht is harder nodig dan ooit en de wens en de wil om het tij te keren zijn groot. Maar, hoe kunnen sociaal professionals, beleidsmakers en burgers samen de schouders zetten onder dit complexe vraagstuk? Wat willen mensen die in bestaansonzekerheid leven zelf? En last but not least: hoe zetten we samen stappen in de aanpak ervan?

Volg het online seminar 17 maart 13.00 – 16.00 uur

Voor: Inwoners, vrijwilligers, sociaal professionals, beleidsmakers, docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Bericht delen