Skip to content

Nationale ombudsman: geen woorden, maar daden nodig bij toegang tot zorg

17/09/2020

Twee jaar na de rapporten Zorgen voor burgers en Borg de zorg moet de Nationale ombudsman concluderen dat het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed aansluit bij de realiteit van burgers. De complexiteit, het gebrek aan samenwerking en regie, en de wanhoop van burgers daarover zijn nog aan de orde van de dag. Hierdoor gaat het snel mis bij de toegang tot zorg.

Reinier van Zutphen: “Mensen moeten nog steeds zelf op zoek naar ‘stukjes’ hulp uit verschillende wetten. En ook ondersteuning tijdens het gehele zorgproces is nog niet goed geregeld. Dit is voor mij een blijvende zorg.” Hij vindt dat de knelpunten zo snel mogelijk moeten worden aangepakt, op uitvoeringsniveau en naar de bedoeling van de wet: actief en met de persoonlijke situatie van de burger als uitgangspunt. Zie het rapport van de Nationale Ombudsman.

Bericht delen