Skip to content

De menselijke maat

07/06/2021

Mensen met een zorgvraag krijgen soms meer tegenwerking dan medewerking. Daarom staat in deze editie de vraag centraal hoe we de samenleving weer menselijker maken voor zij die kwetsbaar zijn en passende hulp verdienen, maar dat niet krijgen. Hoe brengen we de menselijke maat in het sociaal domein terug? Met bijdragen van o.a. Kamerlid Lisa Westerveld, Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en jeugdzorgdirecteuren Elise Melker en Eddy de Bruin.

Bericht delen