Skip to content

Wetsvoorstel tot herziening van de Jeugdwet

31/08/2020

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden, waarmee de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg volledig bij gemeenten is komen te liggen. Gemeenten zouden, als meest nabije overheid, het best in staat zijn om jeugdzorg op maat te leveren. Hoewel vijf jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt dat goede ontwikkelingen in gang zijn gezet, zijn er ook de nodige knelpunten gesignaleerd die vragen om aanpassing van het jeugdstelsel. Deze aanpassingen heeft minister De Jonge (VWS) vervat in het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. Het wetsvoorstel staat open voor consultatie tot 6 september 2020. In deze Legal Update vat ik de belangrijkste thema’s uit dit voorstel voor u samen.

Bericht delen