Skip to content

4e monitor: Sociale impact corona in cijfers

31/03/2022

Op 31 maart 2022 heeft de gemeente Leiden de 4e monitor Sociale Impact corona uitgebracht.

Met het programma social impact 20222023 is de gemeente Leiden aan de slag gegaan met de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Dit heeft tot doel de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken, ten behoeve van een zo gunstig mogelijke uitkomst in de welvaart en het welbevinden van de inwoners en de stad.
Het programma richt zich op het vergroten van gelijke kansen, het verminderen en voorkomen van geldzorgen, het verbeteren van
de fysieke en mentale gezondheid en het verbeteren van de taalvaardigheden en digitale vaardigheden.

Bericht delen