Skip to content

8 maart internationale vrouwendag! volg Annie Romein-Verschoorlezing 2024: Hartenvrouw

08/03/2024

Elk jaar organiseert de Universiteit Leiden op of rond Internationale Vrouwendag, 8 maart, de Annie Romein-Verschoorlezing.

Wereldwijd behoren hart- en vaatziekten tot de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Tot op heden zijn vrouwen in wetenschappelijke studies naar hart- en vaatziekten ondervertegenwoordigd gebleven. De vraag rijst waarom vrouwen minder uitgebreid zijn bestudeerd en waarom hun symptomen van hartproblemen anders kunnen zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hartziekten bij vrouwen even grondig begrepen worden als bij mannen? In deze lezing werpen we een blik op het verleden, het heden en de toekomst om hart- en vaatziekten bij vrouwen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

Academiegebouw, Rapenburg. Vrije inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. De lezing start om 20:00 uur. Aansluitend aan de lezing vindt er een borrel plaats met sprekers en publiek. Er is een livestream beschikbaar op deze pagina op het moment dat de lezing plaatsvindt.

Bericht delen