Skip to content

Handreikingen voor goede prestatieafspraken wonen en zorg

08/09/2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een online magazine gelanceerd dat inzicht biedt in de opgave van wonen met zorg. Wat wordt er verstaan onder wonen en zorg? Ook zijn er artikelen over goede samenwerking en inspirerende voorbeelden.

Minister Ollongren schrijft in haar voorwoord: ‘Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen. Dit is een belangrijk ideaal en een goed recht, dat we bereiken door goed en veel samen te werken tussen overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, investeerders, projectontwikkelaars, bouwers, en vele anderen. Ieder heeft een eigen rol, maar altijd samen met anderen.’

‘Voor wonen met zorg geldt dat zeker: het is een constant proces om lokaal en regionaal woonwensen en zorgvragen in beeld te hebben en goed te combineren met het woningaanbod. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, mits gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en huurders elkaar goed begrijpen en samen dezelfde vraag voor ogen hebben: dat huurders wanneer gewenst zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In dit e-magazine staan handreikingen om hierover goede prestatieafspraken te maken.’

Bericht delen