Skip to content

Aanpak kwetsbare ouderen in de wijk

09/09/2020

Met het project Ouderen in de Wijk willen de openbare bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gezamenlijk in de periode 2015-2022 ouderen met een laag besteedbaar inkomen bereiken om hen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te helpen behouden en kwetsbaarheid uit te stellen. Versterking van het sociale netwerk van de deelnemers, vergroting van hun financiële en digitale vaardigheden en andere competenties zijn hierbij de sleutelbegrippen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met voornamelijk de vier grote steden, maar ook met enkele kleinere gemeenten en samenwerkingspartners. Het project Ouderen in de Wijk wordt voor 85% gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) en voor 15% uit nationale cofinanciering.

Bericht delen