Skip to content

Aantallen beschutte werkplekken per gemeente voor 2023 vastgesteld

02/01/2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt hoeveel beschutte werkplekken elke gemeente in 2023 minimaal moet inrichten. Die verdeling is gebaseerd op verouderde criteria en sluit daardoor niet goed aan bij de huidige behoefte aan beschut werk. Daarom bereidt het Ministerie al langere tijd een andere verdeling voor.

De Participatiewet verplicht gemeenten om beschutte werkplekken aan te bieden. Dat moet tot aan het aantal dat in de regeling is vermeld (Leiden 102 per ultimo 2023). En daarbinnen tot zover er behoefte aan beschutte werkplekken is. Die behoefte is de optelsom van het aantal positieve adviezen dat het UWV in een gemeente heeft afgegeven. 

Bericht delen