Skip to content

Actieplan Toegankelijk Stemmen: breed gesteund initiatief

07/07/2020

Wist u dat voor meer dan 2 miljoen Nederlanders stemmen niet vanzelf gaat? Denk aan mensen met een lichamelijke beperking, mensen die moeite hebben met lezen of mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Om de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten en vanzelfsprekender te maken, namen het ministerie van BZK, het ministerie van VWS, de Kiesraad, de NVVB en de VNG het initiatief om een Actieplan Toegankelijk Stemmen op te stellen. Veel politieke partijen en (belangen)organisaties ondersteunen het initiatief.

10 actiepunten, 4 thema’s

Het actieplan omvat 10 actiepunten die zijn zijn geformuleerd aan de hand van 4 thema’s:

  • Toegankelijkheid van stemlokalen.
  • Begrijpelijke informatie over het stemproces.
  • Informeren van stembureauleden.
  • Politieke partijen stimuleren hun standpunten begrijpelijk en toegankelijk aan te bieden.

Met de uitvoering van het actieplan werken we samen aan bewustwording en toegankelijke verkiezingen, en daarmee aan de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Bericht delen