Skip to content

‘Als verrekenen een beperking is’

25/02/2021

Werk betekent voor de meeste mensen een bron van inkomsten. Voor mensen met een uitkering is dit niet altijd het geval. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking. Hieruit blijkt dat 61% van de werkende respondenten in financiële problemen komt door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering.

Bij 92% van de werkende respondenten leidt de inkomstenverrekening tot onzekerheid over hun inkomen. Dit heeft consequenties voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Het ministerie van SZW, UWV en Divosa nemen de inzichten uit het onderzoeksrapport serieus. Zij gaan samen met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), aanjager van het onderzoek, aan de slag met de aanbevelingen. Lees het persbericht van UWV.

Bericht delen