Skip to content

Basis arbeidsmarkt vraagt investeringsplan

12/07/2021

Gemeenten komen 1,5 miljard tekort

In de VNG-propositie sociaal domein en in het VNG position paper Participatiewet en arbeidsmarktbeleid deden we al inhoudelijke voorstellen voor versterking van bestaanszekerheid van mensen en verbetering van de Participatiewet. Voor de coronacrisis stonden er tijdens de hoogconjunctuur meer dan een miljoen mensen aan de kant. Mensen die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. De doelstelling om inwoners aan de basis van de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking, zoveel mogelijk aan het werk te helpen wordt niet gehaald. Met een sterke vergrijzing op komst, en tekorten op de arbeidsmarkt, is het onwenselijk dat zoveel mensen aan de zijlijn blijven staan.

Bericht delen