Skip to content

Bekendheid cliëntondersteuning Wmo blijft ondermaats

05/03/2024

Veel gemeenten zijn nog zoekende naar dé beste methode voor een cliëntervaringsonderzoek

Het percentage Wmo-cliënten dat bekend is met onafhankelijke cliëntondersteuning is laag. Dat blijkt uit een landelijke analyse van onderzoeksbureau Ipsos I&O. Door personeelstekorten moeten inwoners soms langer wachten op het (keukentafel)gesprek. Een deel van de gemeenten constateert een afname in de bekendheid en vindbaarheid van de toegang.

De meeste Wmo-cliënten zijn volgens de onderzoeken van gemeenten tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen. De afgelopen jaren bleef die tevredenheid stabiel of nam licht toe. Enkele gemeenten constateren een lichte daling.

Personeelstekorten

Bij de toegang zien gemeenten echter aanleiding voor verbetering. ‘Het percentage cliënten dat bekend is met onafhankelijke cliëntondersteuning [is] laag’, schrijft Ipsos I&O in het rapport. Een ander verbeterpunt is de snelheid waarmee de hulp en ondersteuning wordt geboden. ‘Vanwege personeelstekorten moesten cliënten soms langer wachten tot zij een (keukentafel)gesprek hadden’, is te lezen in het onderzoek. Een deel van de gemeenten constateert een afname in de bekendheid en vindbaarheid van de toegang.

Eigen invulling

Gemeenten moeten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo (ceo) uitvoeren. Hoe lokale overheden de cliëntervaringen meten is aan hen. Wel moeten de elementen ‘toegang’, ‘kwaliteit’ en ‘effecten’ terugkomen in de opzet van het onderzoek. Sinds 2021 is de methode voor het uitvoeren van een ceo ‘vormvrij’, iets wat gemeenten waarderen. Zij ervaren de meting minder als een wettelijke verplichting. De onderzoekers spreken over ‘meer intrinsieke motivatie voor het uitvoeren van het ceo.’

Verhaal achter de cijfers

Desondanks zijn veel gemeenten nog wel zoekende. Welke methode het beste bij de behoeften van de gemeente past hangt volgens hen samen met de tijd en middelen die gemeenten hebben om voor een andere aanpak te kiezen. Gemeenten zijn overwegend positief over kwalitatieve onderzoeken of het afwisselen van vragenlijsten met kwalitatief onderzoek. Dit laat namelijk ‘het verhaal achter de cijfers’ zien, en brengt concrete verbeterpunten naar voren. Sommige gemeenten experimenteren met het uitvoeren van een ceo in samenwerking met zorgaanbieders. Deze methode vergt echter wel veel tijd en aandacht van gemeenten, signaleert het onderzoeksbureau.

Lees hier het artikel in Binnenlands Bestuur.

Hier zijn de resultaten van de CEO Wmo 2022 te vinden van de gemeente Leiden.

Bericht delen