Skip to content

Beschermd wonen wordt vanaf 1 januari 2022 taak van elke gemeente

18/12/2020

Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. Dat staat in de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang, die de staatssecretaris van VWS vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bericht delen