Skip to content

Beschikbaar maar niet gebruikt: veel ouderen weten de overheid niet te bereiken

18/06/2022

Ik zie bij de behandeling van klachten dat mensen regelmatig in de problemen komen omdat ze niet of te laat gebruik maken van inkomensvoorzieningen waar ze recht op hebben. Zo komen ze onnodig in de (financiële) problemen. Dit was reden om onderzoek te doen. Hierbij richt ik me met name op ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd die zich in een financiële kwetsbare positie bevinden. Waarom maken zij geen gebruik van de inkomensvoorzieningen van de overheid?

We hebben met veel mensen gesproken over dit onderwerp. In mijn rapport doe ik een aantal aanbevelingen aan gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties zoals de SVB of Toeslagen. Zo is het bijvoorbeeld beter om deze ouderen zelf te benaderen met informatie over de beschikbare voorzieningen. Nu ligt het initiatief te veel bij de ouderen zelf. Daarbij kan de overheid meer gebruik maken van maatschappelijke organisaties die ouderen ondersteunen. De mensen die bij deze organisaties werken, staan vaak dichter bij de ouderen. Ze worden door ouderen meer vertrouwd dan de overheid. Als laatste zie ik dat de overheidsinstanties onderling beter samen kunnen werken. Bijvoorbeeld door daar waar mogelijk nuttige gegevens met elkaar uit te wisselen.

Bericht delen