Skip to content

Bestaanszekerheid als belofte: naar een lokale agenda bestaanszekerheid

29/03/2023

De bestaanszekerheid als grondwettelijke zorg van de overheid is in crisis. Met ongekende compensatiemaatregelen helpen we inwoners om te kunnen overleven. We moeten het tij keren om een menswaardig bestaan veilig te stellen. Er is een lange termijn visie nodig met betere maatschappelijke kosten en baten, daarom pleiten we voor een doorbraak en een lokale agenda bestaanszekerheid.

De belofte van bestaanszekerheid is belangrijk in de huidige transitietijd. We nodigen maatschappelijke partners uit zich aan te sluiten bij 3 nieuwe beloftes van bestaanszekerheid en het gesprek aan te gaan over hoe we de doorbraken kunnen bereiken.

Als basis hiervoor hebben we dit essay opgesteld. Zie ook VNG-bericht ‘Gemeenten agenderen bestaanszekerheid: oproep VNG’ (29 maart 2023)

Bericht delen