Skip to content

Betere afwegingen voor het re-integratietraject: Leiden focust minder op uitstroom en meer op methodisch werken

15/10/2020

Hoe kan de gemeente beter beoordelen of een burger (op termijn) kan werken of dat een participatietraject eerst beter past? Samen met klantmanagers en werkzoekenden ontwikkelt de gemeente Leiden een handreiking. Klantmanager Nadine Kluitenberg: ‘De eigen motivatie van mensen om te werken weegt zwaar mee om te kiezen voor een traject richting werk, ook al hebben zij veel belemmeringen of problemen.’ Een betere dienstverlening aan mensen die over de rand (dreigen te) vallen, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat was de vraag na de uitkomsten van een intern onderzoek, dat de gemeente Leiden in 2016 heeft verricht binnen de afdeling Werk & Inkomen. Daaruit kwam een confronterend beeld naar voren over de werkelijkheid achter de terugmeldingen van het re-integratiebedrijf naar Werk & Inkomen.

Bericht delen