Skip to content

Burgers nog steeds tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten: cijfers 2016-2021

22/03/2022

Net als in eerdere jaren zijn in 2021 burgers in Nederland tevreden over hun vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen. Ze zijn het vaakst tevreden over hun vermogen om dingen voor hun familie/gezin te doen en zijn het minst tevreden over hun vermogen het werk te doen dat echt belangrijk voor hen is. Er is geen verandering te zien in de periode 2016-2021. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Hoe burgers hun gezondheid of functioneren ervaren kan het best worden gemeten door het aan hen zelf te vragen. Het Nivel meet jaarlijks hoe tevreden mensen zijn over hun eigen vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen met behulp van een vertaalde PROMIS short form, een gevalideerd meetinstrument dat gebruikt wordt om vast te stellen hoe patiënten hun eigen situatie waarderen. Denk daarbij aan de tevredenheid van mensen om dingen te doen voor hun familie. Tevredenheid over de sociale rollen en activiteiten is belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen.

Hier de link naar het artikel op de website van Nivel

Bericht delen