Skip to content

CBS: jeugdzorggebruik verschilt sterk per gemeente

29/10/2021
Volgens de voorlopige cijfers van het CBS kreeg in de eerste helft van 2021 minstens een op de twaalf jongeren jeugdzorg. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat van 2020, maar blijkt wel sterk te verschillen per gemeente. Onder jeugdzorg valt jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het overgrote deel van de jongeren kreeg alleen jeugdhulp.

Hier de link naar de website van het CBS

Bericht delen