Skip to content

Cedris ‘Breed offensief-voorstellen’ zijn geen antwoord op fundamentele knelpunten participatiewet

09/09/2020

Cedris vindt dat de breed offensief-voorstellen de uitvoeringspraktijk op een aantal punten verbetert, maar geen antwoord biedt op de meer fundamentele knelpunten van de Participatiewet. Dit schrijft Cedris in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar de plenaire wetsbehandeling van het wetsvoorstel breed offensief.

Bericht delen