Skip to content

College voor de Rechten van de Mens: ‘Zorg voor diversiteit onder ervaringsdeskundigen met een beperking die meedenken over wetten en beleid’

17/10/2023

Er is te weinig oog voor mensen met een beperking van diverse achtergronden. Deze mensen kunnen niet alleen vanwege hun beperking maar ook vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie, achterstelling en uitsluiting ervaren. Zij wordt nauwelijks betrokken bij het maken van wetten en beleid.

Doordat mensen met een beperking van diverse achtergronden te weinig betrokken worden, blijven de specifieke problematiek die zij ervaren, bijvoorbeeld als gevolg van elkaar versterkende vooroordelen, buiten beeld. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van Regioplan in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het College moet er snel iets gebeuren om de mensenrechten van deze groep mensen met een beperking te beschermen. Een belangrijke eerste stap: meer nauw overleg met hen bij nieuwe wetgeving en beleid. Daarnaast doet het College nog een aantal andere aanbevelingen aan de overheid.

Bericht delen