Skip to content

Dagbesteding ggz-cliënten toch naar gemeenten

05/01/2022

Een deel van de duizenden mensen met ggz-zorg, krijgen vanaf dit jaar toch dagbesteding via de Wmo. Gemeenten wilden dat niet, omdat zij niet op extra toestroom hadden gerekend. Over de vergoeding ervan heeft gemeentekoepel VNG nog geen afspraken met VWS kunnen maken.

Gemeenteloket

Zo’n zes- tot zevenduizend mensen met ggz-zorg dreigden per 1 januari hun dagbesteding te verliezen. De dagbesteding werd jarenlang via de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed, terwijl deze eigenlijk onder de Wmo valt. Toch werd veel dagbesteding vaak via de Zvw gedeclareerd en vergoed. Met de invoering van het zogeheten Zorg Prestatie Model bij de financiering van de ggz is deze weg definitief afgesloten. Vanaf dit jaar moet iedereen die via de Zvw dagbesteding kreeg bij het Wmo-loket van de gemeente aankloppen.

Bericht delen