Skip to content

Dashbord Schuldenproblematiek in beeld

30/06/2021

Op 30 juni is het vernieuwde dashboard Schuldenproblematiek in beeld gepubliceerd. Het CBS heeft op basis van bestaande registerdata de omvang, achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van de schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens onderzocht. Het bestaande dashboard is uitgebreid met standcijfers van 1 januari 2019, 1 januari 2020 en 1 oktober 2020. Hieruit valt op te maken dat het percentage huishoudens met geregistreerde problematische schulden licht is afgenomen van 7,9 procent begin 2020 tot 7,6 procent op 1 oktober 2020. Verder valt op dat instromers in de geregistreerde problematische schulden voor 1 oktober vaker een zelfstandige in het huishouden hadden dan voor 1 januari (27,9 tegen 24,7 procent). De gegevens uit het dashboard zijn ook beschikbaar op gemeentelijk niveau. Het Dashboard is hier beschikbaar, zie daar ook de gegevens over Leiden. Het persbericht van het CBS over de publicatie kunt u hier lezen.

Bericht delen