Skip to content

De basis op orde voor dak- en thuisloze jongeren Inspirerende initiatieven uit de 14 pilotgemeenten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021)

14/12/2021

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland is hoog. Ondanks een recente daling is er sprake van een hardnekkig probleem. Naast het ontbreken van een woning hebben dak- en thuisloze jongeren vaak te maken met een combinatie van financiële, psychische en/of verslavingsproblemen en soms met een (licht) verstandelijke beperking. In het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021) worden oplossingen ontwikkeld.

Samen met 14 pilotgemeenten (Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Purmerend, Rotterdam en Utrecht) is een gezamenlijke ambitie geformuleerd. Het streefdoel is om in de 14 pilotgemeenten het aantal dak- en thuisloze jongeren met 100% terug te dringen. Dat komt erop neer dat in deze gemeenten geen enkele jongere langer dan drie maanden in de opvang verblijft. In deze publicatie hebben de 14 pilotgemeenten hun mooiste en meest inspirerende initiatieven uit hun lokale praktijk beschreven.

Hier de link naar de publicatie.

Bericht delen