Skip to content

De Leidse Erepenning!

04/10/2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden hebben besloten de Erepenning van de stad Leiden dit jaar toe te kennen aan Diaconaal Centrum De Bakkerij. De uitreiking vond plaats op 2 oktober in de Burgerzaal van het Stadhuis.

De Bakkerij, en dat wil zeggen: het team, DB en vrijwilligers zijn natuurlijk vereerd, trots en dankbaar. We zien de Erepenning als een erkenning voor het werk wat we doen in de Leidse samenleving aan de meest kwetsbaren.Voor de bijzondere ceremonie en utreiking in de Burgerzaal werden natuurlijk ook vrijwilligers, oud-werknemers en bestuursleden uitgenodigd: Samen hebben we hieraan gewerkt en daarom ontvangen wij hem graag ‘samen’ Na de (lange) speeches van burgemeester Van der Velden en  van 3 oktober Vereeniging voorzitter Rik Kamps, sprak ds Judith van den Berg een dankwoord uit, namens allen verbonden aan De Bakkerij, dit is een deel van het dankwoord dat we uitgesproken werd:

Het werk van De Bakkerij wordt door vele mensen gedragen: Allereerst dank aan het diaconale team die ieder op hun eigen wijze, met mededogen, aandacht, verbinding, tijd, bezieling, barmhartigheid en medemenselijkheid hun steentje bijdraagt!   Dank voor alle mensen die meebouwen en bouwden aan De Bakkerij- het Dagelijks Bestuur, diakenen, RK parochie, oud-werknemers die vanaf de jaren 80 deze plek weer tot een warm hart in Leiden gemaakt hebben, voortbouwend op het werk van barmhartigheid van al bijna 600 jaar op deze plek- en eeuwen en eeuwen langer in de traditie van christelijke naastenliefde.

Lees hier verder

Bericht delen