Skip to content

De Regiotaxi krijgt nieuwe vervoerder

24/08/2022

REGIO – Vanaf 1 januari 2023 verzorgt Noot personenvervoer de Regiotaxi-ritten in Holland Rijnland. Van de zeven inschrijvingen die meedongen in deze concessie, werd het bod van Noot het best beoordeeld. Het nieuwe contract heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijke verlenging van twee jaar. De aanbesteding voor de nieuwe concessieperiode was in handen van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland. Bij de toekenning voor een nieuwe vervoersperiode werd onder meer gekeken naar kwaliteit, punctualiteit, persoonlijke benadering van klanten en naar emissievrij vervoer.

Andere vervoerder, zelfde wijze van aanvraag

In de praktijk verandert er weinig voor mensen die hiervan gebruik maken. De aanvraag verloopt op dezelfde wijze en via hetzelfde telefoonnummer. En ook de klantenservice kan op dezelfde wijze worden benaderd. In de komende maanden ontvangen klanten een informatiepakket thuis over de nieuwe vervoerder. Wat wel verandert, is de wijze waarop de ritten worden berekend. In plaats van een berekening op basis van zones, wordt volgend jaar het aantal kilometers in rekening gebracht. Dit is een eerlijkere manier van verrekenen. Soms betekent dat een iets hogere ritprijs, soms juist een lagere. Wat de klant uiteindelijk betaalt, hangt vooral af van de hoogte van de vergoeding van de individuele gemeente.  Van de gemeenten ontvangen WMO-geïndiceerde klanten informatie over de nieuwe prijzen en vergoedingen van de gemeenten.

Het aantal Regiotaxi-ritten nam door de beperkingen tijdens de Covid-periode sterk af. Werden er voor de pandemie zo’n 330.000 ritten verzorgd; vorig jaar waren dat er een kleine 180.000. De verwachting is dat als het vertrouwen is hersteld, mensen weer vaker gaan reizen met de Regiotaxi.

Zie hier de link naar het artikel op unity.nu

Bericht delen