Skip to content

Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis

08/10/2021

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de 3e en laatste voortgangsrapportage van het programma Langer Thuis. Ook reageert de minister op de publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart‘ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Zie ook: Opbrengsten Programma Langer Thuis, en de website Langer Thuis.

Bericht delen