Skip to content

Doen wat werkt voor jonge mantelzorgers in de regio Leiden

02/06/2021

Circa één op de vijf kinderen en jongeren groeien op in een gezin waar iemand zorg nodig heeft. Veel van deze jongeren voeren extra taken uit met het gezin te ondersteunen. Tegelijkertijd maken zij zich vaak zorgen om de beperking of ziekte van vader, moeder, broer of zus én komen zorgen voor henzelf vaker in de knel omdat aandacht uitgaat naar het zieke gezinslid. Zijn deze jonge mantelzorgers daarom zielig? Nee, maar het is wel van belang jonge mantelzorgers te herkennen en ondersteunen zodat de zorgen hen niet opbreken.

In de regio Leiden zijn gemeenten, organisaties in zorg en welzijn en Movisie daarom in 2019 gestart met het verbetertraject ‘Doen wat werkt voor jonge mantelzorgers in de regio Leiden’. Nu, twee jaar later, verricht de Leidse wethouder Marleen Damen in de Week van de Jonge Mantelzorger de aftrap van het ‘Netwerk JMZ Leidse Regio’. Hoe zet deze regio zich in voor jonge mantelzorg? En wat heeft het verbetertraject daaraan bijgedragen?

Lees hier het hele artikel op de website van Movisie

Bericht delen