Skip to content

Dringende brief aan minister Schouten: begeleiding van mensen met arbeidsbeperking in gevaar

18/10/2022

Cedris maakt zich grote zorgen over de financiële positie van de 100.000 medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven. De branche kampt al jaren met forse tekorten en een adequate rijksbijdrage ontbreekt nog steeds. Om die reden hebben we gezamenlijk met de andere sociale partners (VNG, FNV en CNV) een brief gestuurd aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Daarin geven we een noodsignaal af en vragen we om een gesprek. 

Bericht delen