Skip to content

€ 34 miljoen voor het versneld vinden van woonruimte voor mensen die extra hulp nodig hebben

19/12/2023

66 gemeenten ontvangen gezamenlijk ruim € 34 miljoen om versneld extra woningen te realiseren voor mensen die bijzondere aandacht behoeven, zoals daklozen, statushouders en studenten. Het gaat om een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Bepaalde groepen mensen hebben minder kans op het vinden van passende woonruimte. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen met een medische of sociale noodzaak of remigranten met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland geen huis hebben. Met de RHA stelt het ministerie van BZK budget beschikbaar om het woningaanbod voor deze zogenoemde aandachtsgroepen versneld te realiseren. Het is de vierde keer dat deze regeling uitkeert.

Lees het hele bericht hier

Bericht delen