Skip to content

Een kansrijke start voor álle kinderen

04/11/2020

Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De eerste jaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Daarom pleiten 7 landelijke organisaties voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Vandaag ontving Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, hiervoor een pleitnotitie van VNG, BOinK, BK, BMK, SWN, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020.

Inclusieve kindvoorzieningen

De coronacrisis heeft nog eens laten zien dat de sector kinderopvang van vitaal belang is, niet alleen voor de arbeidsmarkt en onze economie, maar zeker ook voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De kinderopvang in Nederland is echter niet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Ons kinderopvangstelsel is versnipperd en onnodig ingewikkeld. De financiering van het huidige systeem zit ingewikkeld in elkaar voor ouders, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Het systeem werkt kansenongelijkheid en segregatie in de hand, al vóór het vierde levensjaar van het kind. Dat moet anders. De tijd is rijp voor inclusieve kindvoorzieningen zodat alle kinderen dezelfde kansen krijgen en met zo weinig mogelijk achterstanden aan de basisschool beginnen. Voor kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het lastig deze nog in te halen.

Bericht delen