Skip to content

Eenzaamheid: hoe zit dat in Leiden?

28/09/2023

Eenzaamheid is een negatieve subjectieve ervaring die ontstaat wanneer bestaande relaties met anderen afwijken van de persoonlijke wensen of verwachtingen daarover.

In Leiden voelt 16% van de inwoners van 18 jaar en ouder zich ernstig eenzaam: 16% van de 18-64 jarigen en 13% van de 65-plussers. Ter vergelijking: in Hollands Midden voelt 13% zich ernstig eenzaam (14% van de 18-64 jarigen en 10% van de 65-plussers).

Eenzaamheid is onder te verdelen in sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid is het aantal of de kwaliteit van sociale relaties minder dan gewenst; 33% van de inwoners in Leiden van 18 jaar en ouder voelt zich sociaal eenzaam. In Hollands Midden is dit 28%.

Mensen die emotioneel eenzaam zijn missen intimiteit in persoonlijke relaties. Dit geldt voor 35% van de inwoners in Leiden en voor 33% van de inwoners in Hollands Midden.

Zie de cijfers van de GGD.

Bericht delen