Skip to content

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

12/03/2024

Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat ouders de aanvraagprocedure van de tegemoetkoming ingewikkeld vinden met niet-gebruik als gevolg. Daarom heeft het kabinet besloten om dubbele kinderbijslag intensieve zorg te vereenvoudigen. Per 1 juli 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch. Ook is het mogelijk gemaakt de dubbele kinderbijslag met 6 maanden terugwerkende kracht toe te kennen.

Bericht delen