Skip to content

Extra geld re-integratie en onderzoek dienstverlening UWV/gemeenten

03/06/2021

Werk is voor iedereen belangrijk. Werk maakt gelukkig en draagt bij aan een gezond leven. Het geeft economische zelfstandigheid, structuur aan je leven, vergroot je eigenwaarde en biedt kansen om jezelf te ontwikkelen. Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is werk essentieel om psychisch gezond te blijven of weer gezond(er) te worden. “Werk als medicijn,” is daarom het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Het kabinet maakte op 1 juni bekend hier 18 miljoen euro voor vrij te maken in het komende politiek jaar. Dit is tevens de dag waarop het nieuwe convenant ‘Sterk door Werk’ inging met afspraken over samenwerking tussen onder andere de ggz, UWV en gemeenten.

Kabinet maakt 18 miljoen euro vrij

Afgelopen jaren is met steun van de ministeries van SZW en VWS onderzoek gedaan naar de inzet van re-integratiemiddelen voor mensen met psychische klachten. Hier is uitgekomen dat IPS goed werkt: 44% van de deelnemers heeft binnen 30 maanden betaald werk. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische aandoeningen vanuit een vertrouwde setting de eerste stappen voorwaarts maken. Daarom hebben de ministeries besloten om hier ook komend jaar 18 miljoen euro voor vrij te maken, zie het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl.

Bericht delen