Skip to content

Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig

30/06/2023

Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal Minimum

Zonder extra maatregelen komen mensen die op het sociaal minimum leven de komende jaren fors geld tekort. Om dat te voorkomen adviseert de Commissie sociaal minimum in haar eerste rapport ‘Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum’ verhogingen van het minimumloon, de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Om armoede bij kinderen te bestrijden moet de kinderbijslag of het kindgebonden budget stevig omhoog. Het rapport is vanmiddag aangeboden aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid.

 

Bericht delen