Skip to content

Geldtekort dwingt gemeenten tot hardere keuzes

08/03/2021

Als het kabinet niet structureel met meer geld komt, worden Zuid-Hollandse gemeenten gedwongen hardere keuzes te maken over bijvoorbeeld wie nog zorg krijgt en of een zwembad open blijft. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Roeien met te korte riemen’ van Bureau Berenschot in opdracht van de provincie Zuid-Holland. 

Eerder bleek al dat gemeenten structureel geld tekort komen, maar de situatie dreigt in de toekomst nog veel erger te worden. Zo is het nog onduidelijk hoe de kosten voor de overstap naar schone energiebronnen betaald worden. Dit geldt voor meer wensen van het kabinet waar gemeenten bij betrokken zijn. Afspraken over structureel extra geld voor de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp worden overgelaten aan een nieuw kabinet. Daar komt bij dat de gevolgen van de coronacrisis nog onduidelijk zijn. Als dit tot een nieuwe economische crisis leidt, belanden meer mensen in de bijstand. Volgens Bureau Berenschot kunnen de kosten in het ergste scenario voor gemeenten in Zuid-Holland oplopen tot 700 miljoen euro per jaar.

Bericht delen