Skip to content

Gemeente Leiden: ‘Iedereen moet kunnen fietsen’

10/10/2023

Leiden onderschrijft samen met een lange lijst gemeentes, organisaties en een handvol ministeries de ‘City Deal Fietsen voor Iedereen’. Dat gebeurde maandag in Arnhem. Fietswethouder Ashley North zette namens de gemeente Leiden zijn handtekening onder de set afspraken.

“In Leiden is bijna alles op fietsafstand te bereiken. Extra belangrijk dus dat iedereen daar ook aan mee kan doen”, zegt North over het programma waarbij Leiden volop gaat inzetten op het geven van fietslessen aan mensen die dat nu nog niet kunnen of er moeite mee hebben. “Zo zorgen we ervoor dat de fiets voor iedereen binnen handbereik komt. Ook voor mensen met een klein inkomen of die van huis uit nooit met de fiets in aanraking zijn gekomen.” Daarbij horen zeker ook kinderen die nog niet fietsen, zodat ze op de fiets naar school of sportclub kunnen. “Daar gaan we de komende tijd werk van maken.”

Stichting BuZz Leiden verzorgt nu op vier locaties, in De Kooi, Merenwijk, Zuidwest en De Mors, fietslessen en ziet dat er een grote vraag is naar fietslessen. Ook is er behoefte aan materialen, geschikte fietsen, vrijwilligers en docenten. Samen met de mensen van BuZz gaat Leiden nu een plan maken, zodat er meer en beter les gegeven kan worden.

Wachtlijst
Een van de zaken die daarbij onder de loep wordt genomen, is het feit dat nu gebruik wordt gemaakt van huurfietsen. “Die zijn niet allemaal even makkelijk aan te passen aan de lengte van de deelnemer.” Door eigen fietsen aan te schaffen kan er gezorgd worden voor fietsen die beter zijn afgestemd op de gebruiker. Ook zijn er ideeën om docenten op te leiden zodat meer lessen gegeven kunnen worden. Nu is er in sommige wijken een wachtlijst.

De eerste contacten zijn inmiddels gelegd tussen gemeente en BuZz. “Iemand van onze afdeling fietsbeleid heeft vanmorgen in het Huis van de buurt in de Kooi een fietsles bijgewoond en met de begeleiders gesproken. De komende vier jaar gaan we dit verder oppakken”, vertelt de woordvoerder van wethouder North.

Stichting leergeld
Via Stichting Leergeld kan voor kinderen die daarvoor in aanmerkingen komen nu al een fiets aangeschaft worden. Of er nog meer behoefte is, bijvoorbeeld ook voor volwassenen en wat er daarvoor georganiseerd kan worden, gaat de gemeente ook onderzoeken. North: “We staan dus aan het begin van de City Deal. In de komende vier jaar willen we mooie acties opzetten die ervoor zorgen dat echt iedereen in Leiden die dat wil, kan gaan fietsen.”

Basisschoolklas
Hoewel Nederland meer fietsen dan mensen telt, zo’n 23 miljoen, heeft toch niet elke Nederlander een fiets. Ruim twintig procent van de mensen fietst nooit of bijna nooit. In de steden telt elke basisschoolklas gemiddeld twee kinderen zonder fiets. Eén op de elf kinderen fietst nooit of nauwelijks.

City Deals
City Deals zijn een initiatief van het programma Agenda Stad. Met de inzet van City Deals werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Fietsen voor Iedereen is de 31e City Deal.

Lees hier verder

Bericht delen