Skip to content

Gemeentelijke adviesraad diverser: praktische tips voor gemeente, adviesraden en inwoners

04/09/2023

Gemeentelijke adviesraden geven -gevraagd en ongevraagd- advies aan de gemeente. Ze bestaan uit inwoners die benoemd zijn op basis van expertise en achtergrond. KIS krijgt signalen dat adviesraden van (middelgrote) gemeenten inwoners met een migratieachtergrond onvoldoende vertegenwoordigen. Het gebrek aan diversiteit in de samenstelling kan ervoor zorgen dat bepaalde vraagstukken niet, of minder goed, worden meegenomen in de adviezen over gemeentelijk beleid. KIS heeft daarom onderzoek gedaan naar de factoren die invloed hebben op de deelname van inwoners met een migratieachtergrond aan gemeentelijke adviesraden.

Lees hier verder

Bericht delen