Skip to content

Gemeentelijke monitor sociaal domein: wijkdashboard

25/01/2023

Dit dashboard toont wijkcijfers met onder andere informatie over demografische kenmerken en
het voorzieningengebruik binnen de Wmo en Jeugd. Zo is het mogelijk naburige wijken, maar

ook wijken uit andere gemeenten, te vergelijken.
Kijk naar de cijfers voor Leiden en de wijken.

Bericht delen