Skip to content

Gemeenten en UWV versterken samenwerking in de regio

07/07/2020

Het wijzigingsbesluit SUWI ten aanzien van de publieke werkgeversdienstverlening is gepubliceerd. Inwerkingtreding 1 januari 2021.

De wijziging is gericht op het versterken van de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Juist in deze moeilijke periode is de dienstverlening van werkgeversservicepunten (WSP’s) aan werkgevers extra van belang. De dienstverlening door WSP’s faciliteert werkgevers bij het creëren van kansen voor deze werkzoekenden. Deze wetswijziging draagt hieraan bij, door vanaf 1 januari 2021 de samenwerking tussen gemeenten en het UWV te versterken. Alle 35 WSP’s zullen vanaf dat moment één helder aanspreekpunt inrichten voor werkgevers. Ook zullen de colleges van burgemeester en wethouders in de arbeidsmarktregio’s en het UWV jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen. Zo biedt elk WSP straks hetzelfde basispakket aan diensten aan, zodat werkgevers weten waarvoor zij hier terecht kunnen. Gemeenten hebben een half jaar om de implementatie vorm te geven.

Bericht delen