Skip to content

Gemeenten krijgen 17,5 miljoen voor bevorderen maatschappelijke participatie

21/03/2023

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt 17,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) om de kansen te vergroten van mensen om volwaardig mee te doen aan de maatschappij, ook als zij niet direct aan het werk kunnen. Gemeenten kunnen vanaf begin april aanvragen indienen.

Bericht delen