Skip to content

Gemeenten moeten inkomstentoets jeugdhulp-pgb schrappen

10/06/2021

Gemeenten mogen het inkomen van een gezin niet meer meewegen in een pgb-aanvraag voor jeugdhulp. Deze praktijk ontstond na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2019. Een nieuwe uitspraak van dezelfde raad maakt duidelijk: dit mag niet.

De Centrale raad van Beroep (CRvB) zette 10 juni een streep door het kunnen meewegen van financiële draagkracht van gezinnen bij de beoordeling van een pgb-aanvraag voor jeugdhulp. Na deze nieuwe uitspraak stoppen diverse gemeenten per direct met een inkomenstoets bij pgb-aanvragen voor jeugdhulp, meldt Binnenlands Bestuur.

Probleemoplossend vermogen

Het meewegen van de financiën van een gezin ontstond na een uitspraak van hetzelfde CRvB in 2019. Toen stelde de raad in een zaak tegen de gemeente Zwijndrecht dat de gemeente geen informeel persoonsgebonden budget (pgb) hoefde toe te kennen omdat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de moeder in kwestie toereikend waren om “zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieder”. De moeder zei dat ze het pgb nodig had omdat ze moe was en financiële druk ervaarde. Dat was volgens de raad onvoldoende reden voor een pgb.

Inkomenstoets

Gemeenten in Zuid-Holland-Zuid zagen dat als vrijbrief om een inkomenstoets standaard op te nemen bij de pgb-aanvraag voor jeugdhulp. Negen van de tien gemeenten namen het op in hun standaard beleid. Ook gemeenten in andere delen van het land gebruikte deze uitspraak voor een inkomenstoets.

Onrechtmatig

Op 10 juni oordeelde het CRvB in een nieuwe zaak tegen wederom de gemeente Zwijndrecht, dat dit een onrechtmatige praktijk is. Daarna lieten de gemeente Zwijndrecht, Dordrecht, Breda en Hendrik-Ido-Ambacht weten dat ze geen inkomenstoets (meer) gebruiken.

Verkeerd gelezen

De CRvB is volgens senior raadslid Willem-Jan van Brussel niet teruggekeerd op zijn schreden. Hij snapt de verwarring bij gemeenten, maar gemeenten “hebben de uitspraak van 2019 verkeerd gelezen”. De Raad gaat in zijn recente uitspraak in op die van twee jaar geleden. “De Raad heeft nu nadere invulling gegeven aan die uitspraak van juli 2019”, zei Van Brussel tegen Binnenlands Bestuur.

Bericht delen