Skip to content

Gemeenten, stel mensenrechten centraal in armoedebeleid

19/10/2023

Armoede hangt samen met verschillende mensenrechten. Denk aan het recht op gelijkheid en non-discriminatie, recht op gezondheid, recht op huisvesting en recht op arbeid. Mensenrechten en de wisselwerking met armoede moeten daarom centraal staan in armoedebeleid. En dat beleid moet samen met mensen die in armoede leven worden gemaakt. Op 12 oktober gingen vertegenwoordigers van diverse gemeenten hierover in gesprek tijdens een bijeenkomst van het Platform Gemeenten en Mensenrechten.

Bericht delen