Skip to content

Gemiddelde senior in Leiden is 74,2 jaar

19/10/2022

Senioren in Leiden zijn gemiddeld 74,2 jaar en hun persoonlijk inkomen is gemiddeld 21.000 euro. Dit staat in het rapport ‘Senioren in Leiden’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakte een analyse van gegevens uit 2019 om beleidsmakers te helpen bij het maken van gerichter beleid voor ouderen.

“Om te bepalen wat hiervoor nodig is, is het in de eerste plaats belangrijk om te weten over wie we het dan hebben”, aldus het CBS. “Niet alle ouderen zijn hetzelfde en er zijn veel verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het leven van ouderen.”

Het CBS ging uit van 18.880 inwoners van 65 jaar en ouder in Leiden in 2019 op een totale bevolking van 124.899. Volgens de gemeente groeit dit aantal snel, via 20.047 in 2022 naar 27.200 in 2040. Van alle senioren in Leiden is 47 procent man en 53 procent vrouw. Ongeveer 84 procent heeft een Nederlandse achtergrond. Zeven procent heeft ‘overig Europa’ als herkomst. Iets meer dan vijf procent komt uit Azië, twee procent uit Afrika en ook twee procent uit Amerika, zo constateert het CBS.

Koopwoning
Iets meer dan de helft van de senioren woont in een koopwoning. Bijna 36 procent heeft een woning van een woningcorporatie en twaalf procent van de senioren woont in een huurwoning van een andere verhuurder. Drieënvijftig procent is niet in het bezit van een auto.

Senioren zijn sterk vertegenwoordigd in de buurten Hoge Mors (5 procent), Lage Mors (5 procent), De Kooi (4 procent), Fortuinwijk-Noord (4 procent) en Boshuizen (4 procent). In Zijlwijk-Zuid en Zijlwijk-Noord zouden volgens het CBS relatief aardig wat welvarende senioren wonen.

Vervolgonderzoek
Het CBS benadrukt het nut van vervolgonderzoek, bijvoorbeeld naar eenzaamheid onder Leidse ouderen. “Dat is een belangrijk thema”, zegt het bureau. “In onze analyse is rekening gehouden met de nabijheid van kinderen en de relatiestatus van de ouderen, deze analyse zou uitgebreid kunnen worden door de sociale netwerken van ouderen in kaart te brengen.”  Ander vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de vraag bij welke categorieën van Leidse ouderen de kans op doorstroming naar een verzorgings- of verpleegtehuis het grootst is. Ook is het volgens het CBS zinvol om te weten of er een verband is tussen inkomen en zorg.

Hier de link naar de website van het CBS waar het rapport te downloaden is.

Bericht delen