Skip to content

Gevolgen uitstel wetsontwerp Breed Offensief

02/06/2021

Opnieuw is de behandeling van het Breed Offensief vertraagd. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp controversieel verklaard. In een overzicht zet de VNG op een rij wat vooralsnog wel of niet kan doorgaan uit de brede agenda Breed Offensief.

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Waarschijnlijk wordt het voorstel behandeld na het aantreden van een nieuw kabinet. Omdat een aantal zaken rondom dit thema al in gang is gezet en ook niet afhankelijk is van de wet, hebben we op verschillende onderdelen inzichtelijk gemaakt wat wel en niet door kan gaan. Per onderwerp is aangegeven wat de consequenties zijn, of niet, van het uitstellen van de wetsbehandeling.

Bericht delen