Skip to content

Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind

24/06/2020

Investeer meer in onderwijs en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt om armoede onder kinderen te verminderen. Dat adviseren het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau in hun rapport Kansrijk armoedebeleid.

Investeringen in onderwijs zijn voor de lange termijn: goed onderwijs vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en vermindert daarmee het risico dat kinderen als volwassene in armoede komen te leven, aldus het rapport.

Bericht delen