Skip to content

Goed participatiebeleid: 3 adviezen

26/06/2023

Door de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op decentraal niveau verandert er het nodige voor gemeenten op het gebied van participatie. Platform31 stelde adviezen op waarmee je bepaalt of participatie goed genoeg is.

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet Versterking participatie op decentraal niveau in werking. De eerste wet gaat participatie verplicht stellen, maar alleen bij beleid over de fysieke leefomgeving. De tweede heeft als doel om decentrale overheden aan te sporen inwoners te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Ook is hierin het uitdaagrecht opgenomen waarbij burgers een taak van de overheid kunnen overnemen.

Bericht delen